Verhoogde bedrijfszekerheid & verlengde levensduur

Flux Transformer Services, uw partner bij onderhoud (vraagstukken)

Preventief onderhoud verhoogd de bedrijfszekerheid van uw transformator en verlengt de levensduur. Een goed onderhoudsplan bespaart op den duur onnodige en onverwachte kosten. Om de onderhoudsbehoefte van uw transformator(en) vast te stellen, kan Flux Transformer Services een nulmeting uitvoeren.

De nulmeting bestaat uit:

Olievulmachine

 • Thermo grafisch onderzoek
 • Oliemonster en olieanalyse van de transformator
 • Testen van de trafobeveiliging
 • Visuele controle van de transformator
 • Het controleren van de HS & LS verbindingen
 • Opstellen van rapportage

Preventief onderhoudsprogramma:

 • Thermo grafisch onderzoek
 • Oliemonster en olieanalyse van de transformator
 • Testen van de trafobeveiliging
 • Visuele controle van transformator
 • Schoonmaken van de installatie
 • Het controleren van de HS & LS verbindingen
 • Metingen:
  • Isolatieweerstand;
  • Wikkelingsweerstand;
  • Transformator verhoudingen;
  • Capaciteit en Tan D (eventueel opgevolgd door vervanging doorvoering);
  • SFRA (Sweep Frequency Response Analysis);
 • Controleren accessoires en beveiligingen:
  • DGPT;
  • Bucholz;
  • Thermometer;
  • Ventilatoren;
 • Vervangen silicagel

Ook diverse onderhouds- en reparatie werkzaamheden ter plaatse kan ons team voor u uitvoeren.

Online DGA monitoring:

Monteur oliefilter

Bijvoorbeeld een continue online DGA monitoring van uw transformator geeft permanent informatie over de kwaliteit en staat waarin de transformator verkeert.

VAISALA biedt hiervoor verschillende producten aan voor monitoring, waarbij continue de oliemonsters worden geanalyseerd.

Tijdig ingrijpen als er waardes gaan afwijken kan een storing of uitval van uw transformator voorkomen.

Oliemonster en olieanalyse:
Flux Transformer Services werkt samen met gerenommeerde laboratoria voor onderzoek en analyse van de oliemonsters die de oliekwaliteit onderzoeken op o.a.:

 • doorslag- spanning, vochtgehalte, grensvlakspanning en zuurgetal;
 • gas-in-olieonderzoek waarmee de conditie van de transformator wordt gemeten en is tevens de basis van de diagnostiek bij storingen;
 • restlevensduuronderzoek van de transformator door onder andere het vaststellen van de dp-waarde van het papier en het furanengehalte in de olie;
 • PCB verklaring.